Vladimír Suchánek

Akademický malíř Vladimír Suchánek, narozen 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují, je pokládán za mistra barevné litografie a předního českého grafika druhé poloviny 20. století. 

Po maturitě na gymnáziu v roce 1951 dostal z politických důvodů zákaz studia na vysokých školách, a nastoupil proto jako pomocný dělník do vysočanské továrny Aero. Po roce byl přijat ke studiu výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. 

Po absolvování druhého ročníku přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze do grafické speciálky prof. Vladimíra Silovského. Studia dokončil roku 1960. Od sedmdesátých let byly jeho litografie vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku. 

Do roku 2016 uspořádal sto sedmdesát samostatných výstav v České republice i v zahraničí a zúčastnil se téměř tří set výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek. 

V letech 1995 až 2015 působil jako předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar. 

Roku 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění, o devět let později obdržel státní vyznamenání Medaile Za zásluhy III. stupně. 

Zemřel 25. ledna 2021. 

Obrazy autora