Viktorie Chaloupková

Narodila se 5. března 1953 v Praze. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu u profesora Antonína Čelechovského.

Po studiích pracovala jako výtvarnice v Památníku národního písemnictví. Od roku 1975 se věnuje volné malířské tvorbě.

Uspořádala více než 75 samostatných výstav doma i v cizině.

Její díla nalezneme v galeriích a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí, například v Německu, Holandsku, Japonsku, Belgii a Spojených státech amerických.  

Obrazy autorky