Tomáš Bím

Český malíř, grafik a ilustrátor, narozen 12. 11. 1946 v Praze. Absolvent učiliště pražských středočeských tiskáren. V letech 1962 - 1965 soukromá studia. V roce 1983 získal stipendium v SRN. Od roku 1989 členství ve spolcích SČVU, HOLLAR. Podle prof. Františka Dvořáka představitel magického realismu, jeho inspirací byli američtí precizionisté. Zúčastnil se stovek výstav doma i v zahraničí. Ilustroval mnoho knih a časopisů, jeho plakáty jsou známy široké veřejnosti. Je nejpilnějším tvůrcem Ex libris. Absolvoval studijní pobyty v Anglii, Francii, Holansku, Itálii, Německu, Španělsku, Thaisku, USA aj. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách po celém světě. Žije a maluje u Berounky v Letech.

Obrazy autora